3e steunpakket vanaf 1 oktober 2020 en definitieve vaststelling eerste NOW vanaf 7 oktober

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd van 1 oktober tot eind juni 2021. Lees de volgende website: 
                                   https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

en doe de regelingencheck op 

https://www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=isondernemer


Vanaf 7 oktober kunnen werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) bij UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling.
De werkgever moet zelf een aanvraag voor de definitieve subsidievaststelling aanvragen, dat wordt in een brief van het UWV uitgelegd. Wie die aanvraag niet doet, moet het volledige voorschot terugbetalen! Ook wordt duidelijk gemaakt wanneer u een verklaring nodig heeft van een deskundige derde. Lees de volledige tekst op  
https://www.salarisnet.nl/loonzaken/nieuws/2020/10/definitieve-vaststelling-eerste-now-7-oktober-1017470 

Belangrijk daarbij is dat de werkgever al een inschatting kunnen maken van de definitieve vaststelling door een simulatie in te vullen op:                                        https://www.simulatienow.nl/

Heeft u een verklaring van een deskundige derde nodig of heeft u andere vragen, neem dan contact met ons op.