Tarieven

Informatie over de wijze van facturering

Voor het kalenderjaar 2022 gelden onderstaande uurtarieven. 
De verrichte werkzaamheden worden achteraf per maand gefactureerd tegen de geldende uurtarieven, tenzij anders is afgesproken.
Als vooraf een vast jaarbedrag voor het boekjaar is afgesproken dan wordt doorgaans per maand 1/12 deel gefactureerd.

Voor ondernemers zijn de de volgende uurtarieven belangrijk: 

Tarieven 2022

uurtarieven
  excl. BTW
Administratieve werkzaamheden (inboeken e.d.)  €             46,00
Begeleiding van door u gevoerde administratie  €             50,00
Jaarcijfers vaststellen en rapport jaarrekening  €             55,00
Aangifte inkomstenbelasting  €             57,50
Aangifte vennootschapsbelasting  €             70,00
Overige werkzaamheden  €             50,00
Advies (fiscaal)  €             69,00

Gratis! : Jaarlijkse bespreking van de jaarrekening en inkomstenbelasting
              3 uur tips en advies voor Starters

Indien u liever een vast bedrag wilt afspreken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Loonadministratie 2022

Voor de loonadministratie werken we met software (Loket) waarbij online samenwerken met de werkgever makkelijk is
en de werkgever en werknemers 24/7 informatie over de lonen kunnen bekijken en downloaden.
Wil een werkgever of werknemer liever op een andere wijze loonstroken e.d. ontvangen dan is dat mogelijk.

Bij de salarisverwerking zitten alle onderstaande werkzaamheden bij de
vaste prijs per loonstrook inbegrepen:

  • Verwerking van uren en wijzigen persoonsgegevens
  • Aangiften loonheffing opstellen en indienen bij de Belastingdienst
  • Periodieke aangiften bij pensioenfondsen en aan- en afmelden personeel 
  • Loonstroken maken en jaaropgaven vervaardigen
  • Loonjournaalposten voor de boekhouding 
  • Betaaloverzichten en Sepa-bestanden aanmaken
  • Online applicatie voor werkgevers met o.a. managementinformatie en verlofaanvraag van
    werknemers accepteren of weigeren.
  • Medewerkers hebben online toegang tot het werknemersloket voor het raadplegen en downloaden van loonstroken, jaaropgaven en persoonlijk dossier, het vragen van verlof.
  Prijs
  excl. BTW
Vaste prijs per loonstrook  
vanaf 11 werknemers  €             10,50
bij 2 tot en met 10 werknemers  €             11,50
bij 1 werknemer , t.w. DGA   €             12,50
bij 1 werknemer   €             14,00
Vaste Jaarkosten per bedrijf t/m 5 werknemers  €             15,00

Overige werkzaamheden loonadministratie
Werkzaamheden inzake nieuwe werknemers, pensioenmutaties, ziekteverzuimmeldingen, aanlevering gegevens aan arbodiensten en verzekeraars, het opstellen van arbeidscontracten, adviezen  e.d. worden op basis van bestede uren tegen het geldende uurtarief in rekening gebracht.

Loonadministratie overige werkzaamheden        €             54,00

Voor informatie: tel 0167-533360, e-mail hazelzetadmserv@gmail.com

 

Tarieven 2022 (particulieren)

uurtarieven
  incl. BTW
Werkzaamheden voor aangiften inkomstenbelasting, erfbelasting, toeslagen  €             69,58
Ondersteuning en/of begeleiding bij de financiële (thuis) administratie  €             55,66
Overige werkzaamheden, correspondentie e.d.  €             60,50
Advies (fiscaal)  €             83,49

Wilt u een offerte op maat?  Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.