Tarieven

 

 

 

Informatie over de wijze van facturering

Voor het kalenderjaar 2019 hebben wij onderstaande uurtarieven vastgesteld. 
De verrichte werkzaamheden worden achteraf per maand gefactureerd tegen de geldende uurtarieven, tenzij anders is afgesproken.
Als een vast bedrag voor het boekjaar is afgesproken dan wordt vooraf het maandbedrag gefactureerd.

Wij werken met de volgende uurtarieven: 

Tarieven 2019

uurtarieven
  excl. BTW
Administratieve werkzaamheden (inboeken e.d.)  €             43,40
Begeleiding van door u gevoerde administratie  €             47,80
Jaarrekening samenstellen  €             52,20
Aangifte inkomstenbelasting  €             54,60
Aangifte vennootschapsbelasting  €             67,00
Overige werkzaamheden  €             47,20
Advies (fiscaal)  €             67,00

Bespreking van de jaarrekening en inkomstenbelasting is gratis!

Starters krijgen 3 uur gratis!

Indien u liever een vast bedrag wilt afspreken, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Voor de loonadministratie werken we met software waarbij online samenwerken met de werkgever makkelijk is en de werkgever en werknemers 24/7 informatie over de lonen kunnen bekijken en downloaden.
Wil een werkgever of werknemer liever op een andere wijze loonstroken e.d. ontvangen dan is dat mogelijk.

Loonadministratie 2019

Verzorging van de salarisverwerking inclusief mutaties. Dit bestaat uit:

  • Verwerking van uren en wijzigen persoonsgegevens
  • Aangiften loonheffing opstellen en indienen bij de Belastingdienst
  • Periodieke aangiften bij pensioenfondsen en aan- en afmelden personeel 
  • Loonstroken maken en jaaropgaven vervaardigen
  • Loonjournaalposten voor de boekhouding 
  • Betaaloverzichten en Sepa-bestanden aanmaken
  • Online applicatie voor werkgevers met o.a. managementinformatie en verlofaanvraag van 
  • werknemers accepteren of weigeren.
  • Medewerkers hebben online toegang tot het werknemersloket voor het raadplegen en downloaden van loonstroken, jaaropgaven en persoonlijk dossier, het vragen van verlof.
  Prijs
  excl. BTW
Per loonstrook  
vanaf 11 werknemers  €             10,50
bij 2 tot en met 10 werknemers  €             11,50
bij 1 werknemer , t.w. DGA   €             12,50
bij 1 werknemer   €             14,00
Vaste Jaarkosten per bedrijf t/m 5 werknemers  €             40,00

Voor informatie: tel 0167-533360, e-mail hazelzet@home.nl

Overige werkzaamheden loonadministratie
Werkzaamheden inzake nieuwe werknemers, pensioenmutaties, ziekteverzuimmeldingen, aanlevering gegevens aan arbodiensten en verzekeraars, het opstellen van arbeidscontracten, adviezen  e.d. worden op basis van bestede uren tegen het geldende uurtarief in rekening gebracht.

Loonadministratie extra werkzaamheden           €             51,60

  

 

 

 

 

Tarieven 2019 (particulieren)

uurtarieven
  incl. BTW
Werkzaamheden voor aangiften inkomstenbelasting, erfbelasting, toeslagen  €             66,07
Ondersteuning en/of begeleiding bij de financiële (thuis) administratie  €             52,27
Overige werkzaamheden, correspondentie e.d.  €             57,11
Advies (fiscaal)  €             81,07

Wilt u een offerte op maat?  Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.