3e steunpakket vanaf 1 oktober 2020 en definitieve vaststelling eerste NOW vanaf 7 oktober

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/